Menü

Beleg #3392

Abb. 4934 - 300 DPI

Fundort Berlin
coll. f746
Naumann Museum Koethen, Germany - Coll. Dr. Busching
erstellt: 21.05.2018

Messwerte

Längste Handschwinge H6=59,5mm
großes Individuum
85% des maximalen Variationsbereichs
54,0mm
60,5mm
Längste Armschwinge A2=50,5mm
Längste Steuerfeder S1=70,0mm
großes Individuum
77% des maximalen Variationsbereichs
61,5mm
72,5mm
Alle Werte

A2 50.5mm
S6 53.0mm
S5 60.0mm
S4 62.5mm
S3 65.5mm
S2 66.5mm
S1 70.0mm
A7 38.0mm
A6 41.0mm
A5 46.0mm
A4 48.5mm
A3 50.5mm
H10 24.5mm
A1 50.0mm
H1 51.5mm
H2 51.5mm
H3 53.0mm
H4 54.0mm
H5 59.0mm
H6 59.5mm
H7 58.0mm
H8 56.0mm
H9 46.0mm