Menü

Beleg #3026

Abb. 4430 - 200 DPI
Abb. 4431 - 200 DPI

Alter / Geschlecht immat.
Fundort Mongolei
Funddatum 15.08.1991
coll. f746
Naumann Museum Koethen, Germany - Coll. Dr. Busching
erstellt: 04.03.2018

Messwerte

Längste Handschwinge H8=346,0mm
Längste Armschwinge A18=199,0mm
Längste Steuerfeder S5=208,0mm
Alle WerteA21 164.0mm
A12 178.0mm
A13 178.5mm
A14 181.5mm
A15 186.0mm
A16 193.0mm
A17 192.5mm
A18 199.0mm
A19 193.0mm
A20 189.0mm
H8 346.0mm
A22 135.5mm
A23 99.5mm
S1 199.5mm
S2 200.5mm
S3 205.0mm
S4 206.5mm
S5 208.0mm
S6 206.5mm
H9 338.0mm
A10 173.5mm
A11 172.5mm
H7 335.5mm
H6 320.0mm
H5 297.0mm
H4 273.5mm
H3 251.0mm
H2 229.5mm
H1 210.5mm
A1 194.0mm
A3 183.0mm
A4 177.5mm
A5 175.5mm
A6 172.5mm
A7 171.5mm
A8 172.0mm
A9 171.5mm
A2 187.5mm