menu

Zonotrichia
genus of Passerellidae within Passeriformes

trivial name latin name name specimens
White-crowned sparrow
Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia leucophrys 5 5
Rufous-collared sparrow
Zonotrichia capensis
Zonotrichia capensis 5 5
White-throated Sparrow
Zonotrichia albicollis
Zonotrichia albicollis 3 3

Random specimens