menu

Tyrannidae
Tyrant flycatcher
family of Passeriformes

latin name german name english name species in collection
Agriornis 1 1
Anairetes 1 1
Attila 1 1
Contopus 1 1
Empidonax 1 1
Griseotyrannus 1 1
Lessonia 1 1
Machetornis 1 1
Megarynchus 1 1
Muscigralla 1 1
Myiarchus 1 1
Myiodynastes 3 3
Pitangus 1 1
Tyrannus Eigentliche Tyrannen 4 4
trivial name latin name name specimens
Ash-throated Flycatcher
Myiarchus cinerascens
Myiarchus cinerascens 1 1
Austral Negrito
Lessonia rufa
Lessonia rufa 1 1
Social Flycatcher
Myiodynastes similis
Myiodynastes similis 1 1
Streaked Flycatcher
Myiodynastes maculatus
Myiodynastes maculatus 1 1
Cinnamon Attila
Attila cinnamomeus
Attila cinnamomeus 1 1
Tufted Tit-Tyrant
Anairetes parulus
Anairetes parulus 1 1
Olive-sided Flycatcher
Contopus cooperi
Contopus cooperi 1 1
Black-billed Shrike-Tyrant
Agriornis montanus
Agriornis montanus 1 1
Cattle Tyrant
Machetornis rixosa
Machetornis rixosa 1 1
Great Kiskadee
Pitangus sulphuratus
Pitangus sulphuratus 2 2
Short-tailed Field Tyrant
Muscigralla brevicauda
Muscigralla brevicauda 1 1
Alder Flycatcher
Empidonax alnorum
Empidonax alnorum 1 1
Crowned Slaty Flycatcher
Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Griseotyrannus aurantioatrocristatus 1 1
Scissor-tailed Flycatcher
Tyrannus forficatus
Tyrannus forficatus 1 1
Giant Kingbird
Tyrannus cubensis
Tyrannus cubensis 1 1
Grey Kingbird
Tyrannus dominicensis
Tyrannus dominicensis 2 2
Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus
Tyrannus tyrannus 5 5

Random specimens