menu

Ardeidae
Herons
family of Pelecaniformes

latin name german name english name species in collection
Agamia 1 1
Ardea Tagreiher 5 5
Ardeola Schopfreiher 3 3
Botaurus Rohrdommeln 1 1
Bubulcus 1 1
Butorides 2 2
Cochlearius 1 1
Dupetor 1 1
Egretta 6 6
Gorsachius 1 1
Ixobrychus Zwergdommeln 3 3
Nyctanassa 1 1
Nycticorax Nachtreiher 2 2
Syrigma 1 1
Tigrisoma 1 1
trivial name latin name name specimens
Great Bittern
Botaurus stellaris
Botaurus stellaris 11 11
Grey Heron
Ardea cinerea
Ardea cinerea 8 8
Western Great Egret
Ardea alba
Ardea alba 3 3
Purple Heron
Ardea purpurea
Ardea purpurea 3 3
Little Bittern
Ixobrychus minutus
Ixobrychus minutus 9 9
Yellow Bittern
Ixobrychus sinensis
Ixobrychus sinensis 1 1
Black-crowned night-heron
Nycticorax nycticorax
Nycticorax nycticorax 9 9
Little Egret
Egretta garzetta
Egretta garzetta 5 5
Javan Pond-heron
Ardeola speciosa
Ardeola speciosa 2 2
Western Cattle Egret
Bubulcus ibis
Bubulcus ibis 4 4
Goliath Heron
Ardea goliath
Ardea goliath 2 2
Cinnamon Bittern
Ixobrychus cinnamomeus
Ixobrychus cinnamomeus 3 3
Rufous Night-Heron
Nycticorax caledonicus
Nycticorax caledonicus 1 1
Dimorphic Reef-Egret
Egretta gularis
Egretta gularis 1 1
Tricolored Heron
Egretta tricolor
Egretta tricolor 1 1
Snowy Egret
Egretta thula
Egretta thula 1 1
Madagascar Pond-Heron
Ardeola idae
Ardeola idae 2 2
Indian Pond-Heron
Ardeola grayii
Ardeola grayii 1 1
Green Heron
Butorides striata
Butorides striata 1 1
Green Heron
Butorides virescens
Butorides virescens 1 1
Malayan Night-Heron
Gorsachius melanolophus
Gorsachius melanolophus 1 1
Black Bittern
Dupetor flavicollis
Dupetor flavicollis 1 1
Boat-billed Heron
Cochlearius cochlearius
Cochlearius cochlearius 1 1
Fasciated Tiger-Heron
Tigrisoma fasciatum
Tigrisoma fasciatum 2 2
Whistling Heron
Syrigma sibilatrix
Syrigma sibilatrix 1 1
Agami Heron
Agamia agami
Agamia agami 1 1

Random specimens