White-rumped Seedeater
Crithagra leucopygia

loading page content


loading page content