Leptoptilos

Trivial name Latin name
Marabou Stork Leptoptilos crumeniferus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)