Leioptila

Trivial name Latin name
Rufous-backed Sibia Leioptila annectens

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)