Leptasthenura

Trivial name Latin name
Plain-mantled Tit-Spinetail Leptasthenura aegithaloides

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)