Lepidopygia

Trivial name Latin name
Madagascar Munia Lepidopygia nana

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)