Rotkopfgimpel
Pyrrhula erythrocephala

Lade Artseite


Lade Artseite