Spermestes

Trivialname Lateinischer Name
Glanzelsterchen Spermestes bicolor
Kleinelsterchen Spermestes cucullata
Riesenelsterchen Spermestes fringilloides

1 In Anlehnung an Hartmann (2000a, 2000b and 2016)