Iduna
Rohrsänger und Spötter

Trivialname Lateinischer Name
Isabellspötter Iduna opaca
Blassspötter Iduna pallida

...

1 In Anlehnung an Hartmann (2000a, 2000b and 2016)