Beleg #8662

Kurzzehenlerche
Calandrella brachydactyla

Funddaten

Alter / Geschlecht ad.
Fundort Missour, Morocco
Umstand Rupfung
Coll. c9e3
Collection in France
erstellt am 22.11.2022 16:35Uhr

Messwerte

Längste Handschwinge 82mm (8)
Längste Armschwinge 70mm (7)
Längste Steuerfeder 69.5mm (5)
Alle Werte


H9 81.5mm
H8 82mm
H7 82mm
H6 74.5mm
H5 70.5mm
H4 66.5mm
H2 62mm
H1 60mm
A1 59mm
A2 59mm
A3 59mm
A4 58.5mm
A6 61mm
A7 70mm
A8 64.5mm
A9 46.5mm
S1 65.5mm
S2 65.5mm
S4 68mm
S5 69.5mm
S6 69.5mm

Abbildung #14313
300 DPI
Abbildung #14313
300 DPI