Pternistis

Trivial name Latin name
Yellow-necked Spurfowl Pternistis leucoscepus