Eurostopodus

Trivial name Latin name
Spotted Nightjar Eurostopodus argus