Eurostopodus

trivial name latin name
Spotted Nightjar Eurostopodus argus