Eumyias

Trivial name Latin name
Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus