Treron

trivial name latin name
White-bellied Green-Pigeon Treron sieboldii
Pink-necked Green Pigeon Treron vernans
Bruces Green Pigeon Treron waalia