Tytonidae

latin name german name
Phodilus Maskeneulen
Tyto Schleiereulen
trivial name latin name
Oriental bay owl / Asian bay owl Phodilus badius
Common Barn-owl Tyto alba