Tinamidae

latin name german name
Eudromia
Nothoprocta
trivial name latin name
Chilean Tinamou Nothoprocta perdicaria
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans