Odontophoridae

Latin name german name
Callipepla
Trivial name Latin name
Elegant Quail Callipepla douglasii